बुधबार, मे १, २०२४

विशेषज्ञ सल्लाह

बजारमा गुणस्तरीय बीउको अभावका कारण सिजनको समस्याको ठूलो हिस्सा हुने गरेको छ ।

बजारमा गुणस्तरीय बीउको अभावका कारण सिजनको समस्याको ठूलो हिस्सा हुने गरेको छ ।

गर्मीको अन्त्य हुँदैछ, प्रारम्भिक आलु प्रजातिहरूको फसल रूसको अधिकांश क्षेत्रहरूमा सुरु भएको छ, र हामी योग गर्न सक्छौं ...

पृष्ठ From बाट १ 1 2 ... 9