बुधबार, मे १, २०२४

पत्रिकाको अभिलेखबाट

Bashkortostan को गणतन्त्र मा आलु बढ्दै को अभिनव विकास

Bashkortostan को गणतन्त्र मा आलु बढ्दै को अभिनव विकास

पत्रिकाबाट: नम्बर 1 2016 श्रेणी: क्षेत्र ई.डी. Andrianov, D.A. एन्ड्रियानोभ, उच्च व्यावसायिक शिक्षा बाष्किर राज्य कृषि विश्वविद्यालयको संघीय राज्य बजेट शैक्षिक संस्था...

गहन प्रविधिहरूमा आलु खेती गर्दा माटोको स्थितिमा हुने परिवर्तनहरूको मूल्याङ्कन

गहन प्रविधिहरूमा आलु खेती गर्दा माटोको स्थितिमा हुने परिवर्तनहरूको मूल्याङ्कन

पत्रिकाबाट: नम्बर 2 2015 श्रेणी: विशेषज्ञ परामर्श एन्ड्रे कालिनिन, प्राविधिक विज्ञानका डाक्टर वर्तमान चरणमा, गहन...

पृष्ठ From बाट १ 1 2 3