बुधबार, मे १, २०२४
इर्कुत्स्क क्षेत्रमा नयाँ आलु भण्डारण सुविधा सञ्चालनमा राखिएको थियो

इर्कुत्स्क क्षेत्रमा नयाँ आलु भण्डारण सुविधा सञ्चालनमा राखिएको थियो

नयाँ भण्डारण सुविधा लेखकको परियोजना "उत्पत्तिमा फर्कनुहोस्" को भागको रूपमा निर्माण गरिएको थियो, VOSSIB-AGRO LLC द्वारा लागू गरिएको। वस्तु अवस्थित छ ...

पृष्ठ From बाट १ 1 2 ... 27