लेबल: आलु मल प्रविधि

प्रमाणित क्षमता

प्रमाणित क्षमता

फर्टेजिजर पोष्टोको संवर्धनको टेक्नोलोजीमा "EUROCHEM" आलुहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न, चारा र औद्योगिक बालीहरू हुन्, तर आरामदायक अवस्थामा ...